รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มสา และ นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ มณีบรรพต วรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบกระเช้าผลไม้และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ มูลนิธิตันติสุนทร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นางณปภัช เรืองจุ้ย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ และ นางสาวเสาวณีย์ วรน้อย เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ มณีบรรพต วรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มสา และ นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก งานโครงการพิเศษและบริการชุมชนจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง ได้เตรียมความพร้อมของรถที่ใช้ในการเดินทาง โดยมี นายบำรุง ปั้นรูป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการ และ สถานประกอบการ เข้าร่วมในครั้งนี้ โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดตาก และ กิจกรรมขบวนรณรงค์ส่งเสริมการ“จังหวัดตาก ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ตามโครงการ (Kick off) การอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดงานตากสินราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566 โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ จังหวัดตาก โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 3 ทุน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ 80 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ