ชื่ออัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ และให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียน รายวิชาและหลักสูตร ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 7 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ