ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตาก 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 พร้อมด้วย นักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้ารับฟังการสัมมนาฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน จำนวน: 9 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ