รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:นายเดโชวัต ทักคุ้ม นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการกลางจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก เข้าตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา( V-NET) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 26-27 มกราคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการซึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับผู้บริหาร และคณะครู จากวิทยาลัยเทคนิคตราด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แผนกก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคตาก ทำบุญแผนก เนื่องในวันครบ 1 ทศวรรษ ช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร และครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานวันครู ประจำปี 2562 จังหวัดตาก ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่น และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนตากพิทยาคม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแจกของรางวัล และกิจกรรมร่วมสนุกให้กับเด็กที่มาร่วมงานอย่างมากมาย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดงานคืนสู่เหย้า 26 ปี ราตรี ม่วง-เหลือง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ