รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:ปฐมนิเทศนักศึกษาทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง วันที่ 22 มีนาคม 2561ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนการสอน (ทวิศึกษา) ประจำปี 2561โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนายวิทยา ใจวิถี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนาม ความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติ โครงการอบรมสถานประกอบการ และการจัดทำแผนการศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคตาก กับสถานประกอบการ ประจำปี 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำลูกเสือจิตอาสาเข้าร่วมกับชมรมจิตอาสาจังหวัดตาก พัฒนาทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำปิงจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด โดยมี ดร.วัลลีย์ อาศัย กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม กระบวนการฝึกอบรม บุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 15 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.พิธาน พื้นทอง และคณะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 15 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ