รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ ครูชำนาญการ ครูผู้สอนประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดทุ่งพระชัย (วัดเกาะอ้ายด้วน) หมู่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน” ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 โดยมี นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และ นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ แขกรับเชิญร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นักบินโดรนมืออาชีพ ถ่ายทอดประสบการณ์การนำโดรนไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรม นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ อาจารย์ประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกวิทยาลัยเทคนิคตาก นายหม่อง ทองดี จากเครื่องบินกระดาษ สู่เส้นทางคนทำหนัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสมโภชน์ จึงกระแพ ข้าราชการครู และ นายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ มอบเกียรติบัตรให้ผู้ที่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับ ครู สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 คน นักเรียน นักศึกษา สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 จำนวน 22 คน และ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 07.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ระดับ 1 และ สาขาการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ซึ่งมี นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเทคนิคการผลิต จำนวน 33 คน และ สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ จำนวน 20 คน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ให้บริการรถจักรยาน โครงการ "ปั่นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์แผ่นดิน 5 มหาราช" เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณจุดปล่อยตัวหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมให้กำลังใจเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ในการแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL TAK ประจำปี 2566 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดตาก เพื่อเข้าร่วมการประกวดฯ ในระดับภาคเหนือ ณ เวทีริมน้ำปิง ตลาดวินเทจ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 15-16-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายชุมพล จันทร์สายทอง ประธานกรรมการ นายเสวก บุญประสพ รองประธานกรรมการ นางเกศินี ฝึกฝน กรรมการและเลขานุการ นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ นายเตชินท์ พลโยธี ผู้ช่วยเลขานุการ และ นางสาวณัจฉรียา นุบาน ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประเมินนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 ผู้นำเสนอการดำเนินงาน โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ลงพื้นที่หนุนเสริมสนับสนุนวิชาการ ติดตามและประเมินการทำงานให้แก่สถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟัง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ