รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดทำโครงการสะพานเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษาที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ และที่ได้รับรางวัลในประเภทกีฬาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:"นายวายุ ยะทา" นักศึกษาสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เข้ารับรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถว 2 สี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดส้มเกลี้ยง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอกิตติคุณ และบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชการที่10 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยสาขาบัญชี จัดโครงการบัญชีธุรกิจออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Class Room) วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยแผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอบรมเทคโนโลยียานยนต์ โดยผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ