ชื่ออัลบั้ม:วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 59 ปี รัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลในอดีต และแสดงออกถึงความมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการผลิตไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ตลอด 59 ปีที่ผ่านมา ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน: 5 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ