รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดอบรมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 โดย นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดพิธี และวิทยากรผู้ให้ความรู้ Mr.Michal Tadeusz Padewlik มีนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขางาน เข้ารับอบรม จำนวน 100 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประกวดโครงงานวิชาชีพและจัดแสดงผลงานโครงการวิชาชีพตามหลักสูตร ของ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ และ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดประสบชัยกลการ วันที่ 29 มกราคม 2563 นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา และ วิทยากรให้ความรู้จากห้างหุ้นส่วนจำกัดประสบชัยกลการ จัดโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ และมีนักเรียนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เข้าร่วมอบรม จำนวน 328 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 16 วัดสีตลาราม พระครูสุเมธี ธรรมภาณ (อ.ดร.) ผู้อบรมสอนธรรมมะ โดย นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดพิธีโครงการพัฒนาจิต และมี นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมอบรมจำนวน100 คน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันที่ 28 ม.ค. 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดย นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 การเตรียมการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพ และ การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 23 ม.ค. 2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย วิทยาลัยเทคนิคตาก คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to The Future ภายใต้แผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะ(108 อาชีพ) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน และเครือข่าย ความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น นางขนิษฐา การีสรรพ์ นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวให้การต้อนรับ ร่วมด้วย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 สพม.38 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) จำนวนมาก วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์บ่มเพาะ พร้อมด้วยคณะ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น นางขนิษฐา การีสรรพ์ นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการทางวิชาชีพ Archeewa to The Future ภายใต้แผนงานบูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน และ กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้น (108 อาชีพ) โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ