รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:ผู้บริหาร และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกิตติคุณริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอขอบคุณชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตากในโครงการอิเล็กทรอนิกส์สอนน้อง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร ในวันนี้ครับ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยแผนกไฟฟ้ากำลัง จัดโครงการ ปฐมพยาบาลเพื่อช่วยชีวิต เพื่อให้ความกับนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก แผนกยานยนต์จัดโครงการอาชีวะอาสาช่างยนต์บริการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีงานเชื่อม ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลการแข่งขันพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาคเหนือ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตร และให้โอวาท กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าอบรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารเพื่อศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ