รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัด โครงการ มหกรรมเพื่อมวลชน แชลเลนจ์เดย์ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมเดินขบวน รณรงค์ต่อต้านการพนันออนไลน์ และรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้ทำการประเมินแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ของแต่ละสถานศึกาษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานระบบบัญชี GFMIS ด้านพัสดุ การเงิน และการบัญชี อาชีวศึกษาจังหวัดตาก (ภายใต้โครงการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านระบบ GFMIS อาชีวศึกษาจังหวัดตาก) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ClassRoom) วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตากที่ชนะ การแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเชื่อมทิค และเหรียญเงินประเภททีม จากการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ Arc Cup International Welding Competition Invitation 2018 ณ เมือง Zhuzhou มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการนพไหว้สาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ