รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center กิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและทีมงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน คณะครูแผนกช่างยนต์ โดยมี นายสมัย ทิมอ่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ภายใต้นโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมสร้างช่างชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) และแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่นช่างอาชีวะ ซ่อมทั่วไทย เข้ามาใช้กับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จึงจัดกิจกรรมสร้างช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ฝึกอบรมหลักสูตร “ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์” ให้กับกลุ่มผู้เรียนบุคลากรในสังกัดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงาและตัวแทนหมู่บ้านตำบลสามเงา ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 29 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายณัฐทัตพล เพิ่มลาภ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566 และนายจตุพงษ์ โสทะธง ครูที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน (สติปัฏฐานสี่) รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2567 ณ วัดหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พ.อ.พงศธร นิพภยะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 เข้าตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดและจะปลดประจำการใน 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตลอดสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 75 ชม. หลักสูตรงานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศซึ่งมีกำลังพลเข้ารับการอบรม จำนวน 75 นาย ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ตันแลนด์ดินแดนแห่งความสมดุล (Tanland) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ในวันที่ 29 มีนาคม 2567
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี นายศดายุทธ ภูคลัง และนางสาวสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยมี ดร.กฤติญา วังหอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีให้การต้อนรับ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี นายศดายุทธ ภูคลัง และนางสาวสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โดยมี ดร.สาริศา พิชัยฤกษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีให้การต้อนรับ โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ