รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานฯ โดย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวรายงาน และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมสร้างสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภายใต้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สนับสนุนงานเยาวชน SDN (Stop Drink Network) ยอดเยี่ยม ในเวทีสัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 6 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้อง ประชุมอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ นายสมโภชน์ จึงกระแพ ครูชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง ครูชำนาญการ และ นายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการครู วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แก้ปัญหาเด็กตกหล่อน เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พาน้องกลับมาเรียน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ วัดหนองปลิง จ.กำแพงเพขร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.66 ประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาสโดยนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเวียงปิง ชั้น 4 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้แก่ นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และนายพงษ์​ศักดิ์​ พันธ์​ศิริ​ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมรดน้ำดำหัว ขอพร นายอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ สำนักงานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 เม.ย. 66 เวลา 08.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมการประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ และสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้เอกราช รวมถึงฟื้นฟูประเทศและส่งเสริมกิจการในด้านต่าง ๆ โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และพระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผล ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการให้บริการ กำกับ ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมแก้ไขปัญญา เพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และประเมินศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีที ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:“เชิดชูนักศึกษาวิชาทหาร พลเมืองดีมีจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนตกน้ำ” เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 พ.ท. กิตติพัท คงเวทย์ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.310 ได้มอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจ ในการมีจิตอาสาทำความดีให้เเก่ นศท.ณัฐทัตพล เพิ่มลาภ นศท.ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งได้ช่วยเหลือประชาชนจำนวน 2 คน ที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำ บริเวณใกล้สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 สร้างความยินดีและความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ