รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณช่วงระหว่างสะพานกิตติขจร จนถึงสะพานข้ามคลองแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น และนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้เกียรติมอบของรางวัลกิจกรรมเทศกาล "Merry Christmas 2024" โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และรับของรางวัล วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 12 สาขางานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 14 สาขางาน โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผลการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนพระราชทาน โดย นายวันทรงชัย เล่าศรีทอง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับถุงพระราชทาน พร้อมด้วยนางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ภาคสุดท้าย‼️ กับเด็กตัวจี๊ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok" วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Road Show 5 ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อบรมหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" (2 ชั่วโมง) โดยมี นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (ครูมาร์ช) ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และทำ WorkShop กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อให้เกิดเป็นคอนเทนต์ยอดนิยม มีนักเรียน นักศึกษา อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง “การจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล สำหรับสนามสอบ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings รอบที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ VDO Content TikTok สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดย นางศิวะพร คงทรัพย์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตาก กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ และนายชาติรัฐ เครือหงส์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดเวทีการอบรมฯ วิทยากรบรรยายโดย นายธีระยุทธ กันเหม็น ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก มีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากและวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการอบรม วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:18 ธันวาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับภาคเหนือและได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ... ได้แก่ 📌ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายถิรยุทธ นิ่มคำ ครูผู้ควบคุม นายรุ่งฤทธิ์ บุดดา 📌ทักษะวิดีโอ คอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิคสื่อผสม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รางวัลชนะเลิศ 1.นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ 2.นางสาวศศิกาน อยู่เกตุ ครูผู้ควบคุม นายธีระยุทธ กันเหม็น 📌การเขียนแบบแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 1.นางสาวกนกพร เพ็งอำไพ 2. นางสาววรรณิษา สวยแท้ 3. นางสาวหทัยรัตน์ คงโต 4. นางสาวโยษิตา ทิศกระโทก 5. นางสาวอธิชา บุญเนียม ครูผู้ควบคุม นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ 📌 ทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. 1. นายอรรณนพ กันทิยะ 2. นายณัฐพล ศรีเผือก ระดับ ปวส. 1.นายยุทธกานต์ มีฐานะ 2. นายณัฐพงษ์ คำจู ครูผู้ควบคุม นายมานะ กันทิยะ และนายสรศักดิ์ ศิริ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ