รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:พิธีรับวุฒิบัตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำลูกเสือจิตอาสาเข้าร่วมกับชมรมจิตอาสาจังหวัดตาก พัฒนาทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำปิงจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธาน พ.ส.น.อ.ภาคเหนือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือช่อสะอาด โดยมี ดร.วัลลีย์ อาศัย กล่าวรายงาน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม กระบวนการฝึกอบรม บุคลากรทางลูกเสือหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด “อาชีวศึกษา” ณ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 15 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการนำโดย ดร.พิธาน พื้นทอง และคณะ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 15 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกพื้นที่เยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับรางวัลกองลูกเสือดีเด่น สถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2559 และปี 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรฝึกปฏิบัติศิลปะการตกแต่งผ้า ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอันนารา จำรัสกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ