รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คร้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก นำสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก และให้คำแนะนำการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปทิ้ง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จัดกิจกรรม Mind Training ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิม ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ทีมงาน Civil Affairs Team (CAT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Cobra Gold 2019 เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กพ.2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงานนักเรียนนักศึกษา วท.ตาก แผนกช่างเชื่อมโลหะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ จ.สุราษฎร์ธานี 1. ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อมโลหะระดับปวช. GTAW & SMAW 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานเชื่อมโลหะระดับปวส. GTAW & GMAW & SMAW
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ