รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับ กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 โดยมีคณะผู้บริหารวิทาลัย และ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.,ปวส. เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดตาก โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก และ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดตาก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance" คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต “ โดยจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดตาก โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตาก และ มีนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และ นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อม คณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (108 อาชีพ ) เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินโครงการลงพื้น แลกเปลี่ยนการจัดการ และการหนุนเสริมทางวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ