วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(855)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวทักทายและให้โอวาทกับนักเรียนนักศึกษาในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคตากกล่าวต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ด้านการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และที่ทำงาน TTC Real & Workplace Training Course
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:"จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุทิตาจิต ครูไพทูล หลวงแนม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก ท่านอุดร ตันติสุนทร เป็นประธานในการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวช. 3 และระดับปวส. ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการองค์การในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ