รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการ ประกอบด้วย 1. นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 2. นางธนภรณ์ สีสุก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 3. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 4. นายนุพล ไชศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด 5. นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก 6. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าทำการประเมิน นักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายธนาวัฒน์ คำราช ศึกษาธิการจังหวัดตาก มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ผู้บริหาร นายวุฒิชัย ใจมูล เป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ประเภท ครูผู้สอน และได้เข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก สโมสรลูกเสือจังหวัดตาก ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดตาก ณ ค่ายลูกเสือตากสิน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประชุมหารือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3 นายอิทธิเดช ไทยดำรงค์ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เข้าร่วมประชุมหารือ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) รุ่นที่ 3 เพื่อจัดสรรทุนให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของโครงการและพูดคุยเรื่องการประกวดร้านนิทรรศการของส่วนราชการ “งานตากสินมหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2563-2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Smart Class Room อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระเจ้าตาก” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 วันที่ 7 ธันวาคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก แสดงความยินดีกับ นายสุรศักดิ์ ยะกัน ที่ ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 วันที่ 7 ธันวาคม 2563 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับเทศบาลเมืองตาก มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2563 โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลเมืองตาก ดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการที่ยากไร้ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย 1. นายสมชาย อ๊อดทรัพย์ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 543 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (คนพิการชุมชนเชียงทองเหนือ) 2. นางจำลอง อ่ำเชิด อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 699/25 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (คนพิการชุมชนเชียงทองใต้) วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง นำโดย นายชาลัน คุณหลวง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 45 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2563 เพื่อคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมจามจุรี อาคารเสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นางมยุรี ศิริยานนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลตาก , นายชัยกร สุขคำ ครู วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และนางสาวจอมขวัญ ต๊ะสุ ครู กศน.อำเภออุ้มผาง ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้เสนอชื่อได้ระบุไว้ในแบบเสนอชื่อ และเรียบเรียงข้อมูล พร้อมจัดทำเอกสารของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้ หลังจากที่คณะอนุกรรมการสืบเสาะข้อมูลเพิ่มเติม ลงพื้นที่หาข้อมูลเพิ่มเติม จะได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย ก่อนจัดส่งรายชื่อไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครู ผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจ แก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการศึกษา ต่อไป
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) Show&Share ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะครูทุกแผนกวิชา เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง ตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ