รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วันที่ 17 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ตามโครงการ “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)” และคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในเขตตำบลป่ามะม่วง ในการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดบ้านพักอาศัยและชุมชนของตนให้น่าอยู่ น่าอาศัย โดย นายแจ๊ค น้อยสอนเจริญ หัวหน้างานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ได้นำ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการสินค้าคงคลัง โดย ครูนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล และ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ บริษัทบางเลนเปเปอร์มิลล์จำกัด ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กีฬาอาชีวะสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 “วันครู” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬา ให้มีความสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความรักสามัคคี สมานฉันท์ โดย นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เป็นประธานเปิดพิธี กีฬาอาชีวะสัมพันธ์อาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้เข้าร่วมจัดงานวันครู ประจำปี 2563 จังหวัดตาก โดยมี นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 30 รูป ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายจักรภพเนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากเป็นประธานเปิดพิธี เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้ายาเสพติด ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจะจัดโครงการในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 256
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้ายาเสพติด ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยจะจัดโครงการในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 256
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้โดย นักเรียน นักศึกษา จะได้รับประสบการณ์จริง จากการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว และยังเห็นคุณค่าของเงิน ธุรกิจที่ประสบควาสำเร็จได้ในปัจจุบันต้องเข้าถึงประสบการณ์ของลูกค้าให้ได้ กลยุทธ์ธุรกิจ ยุค 4.0 ที่เน้นการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 75 ชั่วโมง (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นักเรียนทุน กสศ. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมบูท วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตาก มีการจัดกิจกรรม เล่นเกมส์ พร้อมแจกของรางวัล รวมถึงฝึกสอน 108 อาชีพ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมี ดร.มะณู คุ้มกล่ำ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานจุดเทียน และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2563 นำโดย พระครูพิทักษ์ นาคะดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง และพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งหมด 9 รูป มาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมได้รับพรจากพระครูพิทักษ์ นาคะดิตถ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ