รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอาชีวะอาสา เพื่อบริการ ตรวจ ซ่อม และเป็นจุดพักคน พักรถ ช่วงเทศการ สงกรานต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการศูนย์บริการและช่วยเหลือประชาชน (Public Service Rescue Center)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมสืบสานประเพณี รดน้ำ ดำหัวและขอพรจาก นายอุดร ตันติสุนทร เนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมก่อนปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ณ ห้องประชุมอาคารเกษม จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบทั่วไป ในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และทีมงาน ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุม ภาคี 4 ฝ่ายการพิจารณาการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ