รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดตากและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแนะแนวการศึกษาต่อ การเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) การอบรมระยะสั้น การฝึกอบรมค่ายวิชาการ ค่ายฝึกทักษะอาชีพ การแข่งขันทางวิชาการนิทรรศการวิชาการ ร่วมลงนามในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.–12.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานทำบุญโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธาน และ นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก เข้าปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในสถานศึกษา(กอช.) และกรมการปกครองได้ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการออมกับ กอช.ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการออมเงินเพื่อการดำรงชีพในวัยเกษียณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่นและนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) ระบบซูม (Zoom) โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีฯ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงานและสาขาวิชาก่อสร้าง เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยควรรักษาไว้ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดอัมพวัน วัดส้มเกลี้ยง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับภาค ภาคเหนือ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โครงงานที่ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ระดับชั้น ปวส. จำนวน 1 โครงงาน ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ดังนี้ - การศึกษาคุณสมบัติขนมลูกชุบจากถั่วมะแฮะ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.นางสาวกมลพร กุดแก้ว นักศึกษาปวส.2 สาขาการบัญชี 2.นางสาวปิยะธิดา ศิริแพทย์ นักศึกษาปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวอริสรา กันทะวงษ์ นักศึกษาปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ 4.นายภูรินท์ ทินน้อย ปวส.1 สาขาอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม 1.นางสาวนาตยา กาวีแห ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 2.นายทวีศักดิ์ หอมรื่น ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 3.นางสาวทัศนีวัลย์ เครือกิจ ครูแผนกอาหารและโภชนาการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน - การศึกษาคุณสมบัติไอศกรีมจากอะโวคาโดต่างสายพันธุ์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.นางสาวณัฐกฤตา จั่วทอง ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2.นายปุญญพัฒน์ กล่ำทา ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 3.นางสาวพลอยมณี คงโพธิ์ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 4.นางสาวกรภัทร เที่ยงเอม ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 5.นางสาวเสาวรินทร์ แซ่ว้าน ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ ครูผู้ควบคุม 1.นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 2.นางสาวอัญชลีพรรณ ซ้งประสิทธิ์ ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ 3.นายภาคีนัย วงษ์จ่า ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นายเศรษฐพงษ์ จิวเดช ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นการสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 น. เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ลูกเสือและเนตรนารี และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน และวัดโคกเจดีย์ วันที่ 26 กฎกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ