รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการปัจฉิม ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ทีมงาน Civil Affairs Team (CAT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ Cobra Gold 2019 เข้าเยี่ยมชมการจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 กพ.2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงานนักเรียนนักศึกษา วท.ตาก แผนกช่างเชื่อมโลหะ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ณ จ.สุราษฎร์ธานี 1. ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อมโลหะระดับปวช. GTAW & SMAW 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานเชื่อมโลหะระดับปวส. GTAW & GMAW & SMAW
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงาน นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดตากประชุมหารือ เรื่องการจัดทำเครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากมลพิษทางอากาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดการประชุมถอดบทเรียนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครี่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีการศึกษา 2561เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการวิทยาลัยเทคนิคตากขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 3 กุมถาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ