วิทยาลัยเทคนิคตาก

  
รูปภาพกิจกรรม(855)
อัลบั้ม:วันที่ 6 มิย. วท.ตาก มีการรับสมัครและรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 1-5
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และวัฒนธรรมจากประเทศสิงคโปร์ Singapore - Tak Cultural Exchange Program
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก จัดโครงการอบรม คุมประพฤติให้ความรู้สุ่เยาวชน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2561 พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบสองสี กองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก แผนกบัญชี จัดอบรม ISO และระบบต้นทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตากเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง ค่าน้ำนม รักแม่ ร้อยค่า เทิดไท่ราชินี ในรัชการที่ ๙ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้นที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาการที่เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก จากกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINNING PROGRAM) เข้าแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขางาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ