รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม การประชุม “การใช้งานโปรแกรมฐานความร่วมมือ” นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 13.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก มอบใบประกาศเกียรติคุณ และ เข็ม “คนหัวใจเพชร” ให้กับ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตาก ร่วมกับ อำเภอเมืองตาก วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 50 แพค กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564 และช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ตำบลเขียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางกนกกาญจน์ เวียงนาค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ นายจักรลักษณ์ เวียงนาค ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ และ นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ในครั้งนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม การประชุม ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ผ่านระบบ Video Conference วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 145 แพค ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และโรงพยาบาลสนาม จังหวัดตาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเลื่อนจากวันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ นางณปภัช เรืองจุ้ย ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ พร้อมด้วย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน ครูเชี่ยวชาญ และ นางจินตนา แก้วมรกต ครูชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการการประเมินฯ ในครั้งนี้ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม “ประชุมผู้บริหารการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ Video Conference และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ