รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตั้งจุดร่วมบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหาดทรายทอง ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอเมืองตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการตรวจซ่อมรถ และบริการด้านอื่น ๆ ช่วงวันหยุดเทศกาล ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีที ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู รดน้ำดำหัว ขอพร นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล ประธานกรรมการวิทยาลัย วันที่ 7 เมษายน 2566 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางมานิศา เปรมสัย นางกนกกาญจน์ เวียงนาค นายจักรลักษณ์ เวียงนาค ครูชำนาญการพิเศษ และ นางสาวนาตยา กาวีแห ครูชำนาญการ วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ วันที่ 5 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล ได้ดำเนินการบริจาคแท่นใบมีดตัดแผ่นโลหะ จำนวน 1 เครื่อง และท่อโลหะ 5 ท่อ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้กับแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะวิทยาลัยเทคนิคตาก โดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายมานะ กันธิยะ นายสรศักดิ์ ศิริ นายมนตรี ศรีสุริยะวรรณ และ นายกิตติศักดิ์ มีวรรณ ครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้ารับมอบบริจาค ในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Co-working Space อาคารที่ทำการเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะเนื่องใน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตฯ จำนวน 30 คน วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอนุกรรมการประเมิน นักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 2 โดยมี คณะอนุกรรมการ ดังนี้ 1. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ รองประธานอนุกรรมการ 2. นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร อนุกรรมการ 3. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อนุกรรมการ 4. นายกำธร บุญสา สภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 5. นายวิทยา ใจวิถี อดีต ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ 6. นางสาวนฤมล แสนสมุทรใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทค - เทคโนโลยี อนุกรรมการ 7. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก อนุกรรมการ/เลขานุการ 8. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าประเมินฯ ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายวินัย เมฆหมอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 และ นายวีระพงศ์ คำกมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความร่วมมือในสถานที่และบุคลากร ในการจัดงานครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พร้อมด้วย นายธีระยุทธ กันเหม็น และ นางเสาวนีย์ วรน้อย พนักงานราชการครู วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์










เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ