รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชน จ.ตาก วันที่ 11 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ และต่อต้านยาเสพติด (Challenge Day) โดยมี ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ภาคี 4 ฝ่าย พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน( 1 สถานพินิจฯ 6 สถานศึกษา) วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบรางวัลนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดลำปาง ให้กับ นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร “ลูกเสือช่อสะอาด” อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนิทรรศการ วันทักษะเยาวชนโลก ซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิ ADRA Thailand, Myanmar มูลนิธิ ACTED องค์กร COERR วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางอันนารา จำรัสกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมการอบรมแผนงานให้ความรู้สร้างความตระหนัก สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ