รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:ภาคสุดท้าย‼️ กับเด็กตัวจี๊ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok" วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Road Show 5 ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อบรมหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" (2 ชั่วโมง) โดยมี นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (ครูมาร์ช) ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และทำ WorkShop กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อให้เกิดเป็นคอนเทนต์ยอดนิยม มีนักเรียน นักศึกษา อวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ เรื่อง “การจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล สำหรับสนามสอบ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings รอบที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยง โดยใช้ VDO Content TikTok สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดย นางศิวะพร คงทรัพย์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดตาก กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ และนายชาติรัฐ เครือหงส์ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดเวทีการอบรมฯ วิทยากรบรรยายโดย นายธีระยุทธ กันเหม็น ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก มีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากและวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับการอบรม วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:18 ธันวาคม 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับภาคเหนือและได้ไปแข่งขันต่อในระดับชาติ... ได้แก่ 📌ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายถิรยุทธ นิ่มคำ ครูผู้ควบคุม นายรุ่งฤทธิ์ บุดดา 📌ทักษะวิดีโอ คอนเทนท์ ประชาสัมพันธ์ด้วยเทคนิคสื่อผสม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค รางวัลชนะเลิศ 1.นางสาวณัฐพร คำประดิษฐ์ 2.นางสาวศศิกาน อยู่เกตุ ครูผู้ควบคุม นายธีระยุทธ กันเหม็น 📌การเขียนแบบแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2 1.นางสาวกนกพร เพ็งอำไพ 2. นางสาววรรณิษา สวยแท้ 3. นางสาวหทัยรัตน์ คงโต 4. นางสาวโยษิตา ทิศกระโทก 5. นางสาวอธิชา บุญเนียม ครูผู้ควบคุม นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ 📌 ทักษะงานเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW รางวัลชนะเลิศ ระดับ ปวช. 1. นายอรรณนพ กันทิยะ 2. นายณัฐพล ศรีเผือก ระดับ ปวส. 1.นายยุทธกานต์ มีฐานะ 2. นายณัฐพงษ์ คำจู ครูผู้ควบคุม นายมานะ กันทิยะ และนายสรศักดิ์ ศิริ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ "การออกแบบปฏิบัติสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์การขับเคลื่อน การทำงานให้เกิดประสิทธิผล ( Clip VDO&Infographic)" ใน โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงวัง ชั้น 1 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ "การออกแบบปฏิบัติสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์การขับเคลื่อน การทำงานให้เกิดประสิทธิผล ( Clip VDO&Infographic)" ใน โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเวียงวัง ชั้น 1 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนการเรียนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567 และการจัดนิทรรศการ งานตากสินมหาราชราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาเข้าร่วมประชุม วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ณ ศาลาการเปรียญวัดอัมพวัน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมการประเมินข้อเสนอโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่าง ๆ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ