รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:พิธีทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงสงกรานต์ 2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การรับมอบตัวนักเรียน / นักศึกษาใหม่ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.ประจำปีการศึกษา 2561 ณวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคนอาชีวะตากอาสาบรรเทาภัยทางถนน เทศการสงกรานต์ ภายใต้โครงการ คนอาชีวะอาสาลดอุบัติเหตุทางถนน อาชีวะศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการสอบวัดแววเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 3 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการ ATP ให้การแนะแนวแก่ผู้จบการศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 2 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการสอบวัดแววเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 2 เมษายน 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและบุคลากร เข้าร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2561 และรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรื่อนดีเด่นระดับจังหวัด จากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการศึกษาดูงานและสถานประกอบการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ระนอง ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 25-29 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ