รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล ณ ศาลการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: วันนี้เวลา 08.00 น. นายวีระยุทธ ด้วยบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมปรึกษาหารือการทำเครือข่าย MOU ห้องเรียนอาชีพเพื่อขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจสายอาชีพ วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก อวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2567 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปให้กับ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง ณ สถานีบริการน้ำมัน PT ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 2 มกราคม 2567 สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายจักรกฤช ตั้งใจตรง ผู้ตรวจราชการกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะขนส่งทางบก จังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง และมอบเครื่องดื่มให้แก่ศูนย์อาชีวะ โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูและนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 29 ธันวาคม 2566 นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา ศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการกรมการปกครอง จังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมบู๊ทวิทยาลัยเทคนิคตาก ในงานตากสินราชานุสรณ์ ประจำปี 2566 - 2567 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครู และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณงานตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ