รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี เลขานุการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครู ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการประเมินมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่กำหนด ผ่านระบบ (Zoom Meeting) วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 มกราคม 2567 คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 คือ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ได้เข้าตรวจเยี่ยมบูธวิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมโครงการฝึกลักษณะผู้นำ ทำงานเป็นทีม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กให้รู้หน้าที่ มีวินัยใฝ่ความดี สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมด้วยการมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ และมีแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก นำระบบจำลองการบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone Simulator) ให้เด็กร่วมกิจกรรมจำลองการบินโดรน ฝึกทักษะการบังคับให้ผ่านบททดสอบในแต่ละด่าน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำเกมส์ขดลวดไฟฟ้าทดสอบสมาธิให้เด็กได้ร่วมสนุก ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลังเทศกาลปีใหม่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Conference 77 จังหวัด วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน Sport Day 2023 ประจำปีการศึกษา 2566 กล่าวรายงานโดย นางสาวชนนิกานต์ อ่อนพรม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ สนามกีฬาตากสิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 มกราคม 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) และคณะฯ ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุมจัดเตรียมงานกีฬาสี Sport Day ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ครูและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างการทำงานในระบบร่างกายให้แข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ ข่วงวัฒนธรรมจังหวัดน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 โดยมี นายจักรลักษณ์ เวียงนาค หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล ณ ศาลการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: วันนี้เวลา 08.00 น. นายวีระยุทธ ด้วยบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาดและแผนกวิชาโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2567 ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร (วัดเขาแก้ว) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ดิเรก มั่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมปรึกษาหารือการทำเครือข่าย MOU ห้องเรียนอาชีพเพื่อขยายโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจสายอาชีพ วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ