รูปภาพกิจกรรม(1224)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน ระดับอาชีวศึกษาภาคเหนือ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับชาติ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นาย ภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าแข่งขันกีฬาระหว่าโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ที่มาศึกษาดูงาน ด้วยความยินดี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ได้จัดโครงการขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ประจำปีการศึกษา2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการ วินัยการออมและทำบัญชีครัวเรือน ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้และข้อคิดต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภายในงานมีการประกวดการแข่งขันความสามารถของนักเรียน นักศึกษา อย่างมากมาย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 และได้รับเกียรติจาก นาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ