รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม เวลา 18.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ถวายธูปเทียนแพ และ จุดเทียนมหามงคล โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นายสมโภชน์ จึงกระแพ ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบูรณาการในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในโครงการ "การจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ" โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังนี้ 1. นายวัลลภ เอี่ยมมะ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 2. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ บริเวณหาดทรายทองริมน้ำปิง บริเวณหน้าแขวงทางหลวงตากที่ 1 บริเวณหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ จังหวัดตาก บริเวณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก บริเวณหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคตาก วัดส้มเกลี้ยง วัดอัมพวัน และ วัดโคกเจดีย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรม วันที่ 27กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดยมี นายสรชัย สกุลทิพย์เดชา ตัวแทนนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวรายงาน คณะกรรมการตัดสินโดย นายวณิชา คณะใน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายณัฐพงศ์ ม่วงบุญ และ นายธีระยุทธ กันเหม็น ครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ประกาศผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ 1. นายณัฐพล แก้ววิเศษ ชนะเลิศอันดับที่ 1 2. นายสิรภัทร เปี่ยมเอี่ยม รองชนะเลิศอันดับที่ 1 3. นางสาวชุติกาญ จุมแพง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 4. นางสาวกนกวรรณ บุตรดาทิพย์ รางวัลชมเชย เพื่อต้องการปลูกฝังความกล้าแสดงออก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมถึงการเสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสนใจและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาตนเอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 น. เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางกนกกาญจน์ เวียงนาค หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง เป็นการสนับสนุนให้ นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ตามความถนัด ที่เข้าร่วมประกวดทักษะทางภาษาไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 น. เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ชำนาญการด้านการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มอบโล่เกียรติคุณ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้ารับโล่เกียรติคุณ ร่วมกับศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2 “โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน” ขับเคลื่อนการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา สมควรได้รับการยกย่อง วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference การประชุมการใช้ระบบโปรแกรมบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร และ ครู จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมประชุม วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ