รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน (แนวสติปัฏฐานสี่) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากนำ ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชการที่ 9 ณ วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมกคาทรอนิกส์ เข้าร่วม พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ หอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.1 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วิทยาลัยฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานฯ โดย นางฉวีวรรณ สุภาษี รองศึกษาธิการจังหวัด สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดตาก กล่าวรายงาน และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับการคัดเลือก จากสมาคมสร้างสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายภายใต้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้สนับสนุนงานเยาวชน SDN (Stop Drink Network) ยอดเยี่ยม ในเวทีสัปปายะ อวอร์ด ครั้งที่ 6 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ห้อง ประชุมอุทัยธานี ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย นายสุพัฒน์ อยู่สุข ครูชำนาญการพิเศษ นายสมโภชน์ จึงกระแพ ครูชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง ครูชำนาญการ และ นายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการครู วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แก้ปัญหาเด็กตกหล่อน เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พาน้องกลับมาเรียน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ วัดหนองปลิง จ.กำแพงเพขร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-30 เม.ย.66 ประธานพิธีเปิดฝ่ายฆราวาสโดยนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเวียงปิง ชั้น 4 โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ