รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำข้อสอบออนไลน์ด้วยระบบ Edr โดยผ่านการประชุม Zoom โดยมี นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าอบรมในครั้งนี้ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมครู วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 3/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม การเตรียมการเปิดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ร่วมแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงศ์ สำแดง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ส.ส. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความตื่นตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เวลา 07.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ฯ ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชูชาติ สุขสงวน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รด.จิตอาสา นักศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหาร หัวหน้างาน แนะนำข้อมูลความรู้ ข้อกำหนดระเบียบวินัย ข้อควรประพฤติ ปฏิบัติตน ในการเข้ารับการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,116 คน วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน (แนวสติปัฏฐานสี่) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 ณ วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากนำ ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชการที่ 9 ณ วัดหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2566
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเมกคาทรอนิกส์ เข้าร่วม พิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ หอกิตติคุณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.1 พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร วิทยาลัยฯ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ