รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีฯ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ หอกิติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.และปวส. ทุกสาขางานเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงการมีระเบียบวินัยรู้หน้าที่ของตนเองทั้งการเรียนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าช่วยเหลือชุมชนที่มีผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม เนื่องด้วยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำวัง ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่รอบ ๆ ริมแม่น้ำสร้างความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิต ในการนี้ ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ โดยมอบน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ หมู่ที่ 4,5,11 บ้านยางโองน้ำ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมประชุมรับฟังการให้คำแนะนำเพื่อเตรียมการรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 โดยมี พ.ต.อภิรักษ์ ดุลยพันธ์ รอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.310 พ.ต.วิวัฒน์ ขาวโคตร น.เตรียมการ นฝ.นศท.มทบ.310 และ ร.ท.โฉนด เมืองตัน ครูวิชาอาวุธ นฝ.นศท.มทบ.310 วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคเหนือ โดย ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ดร.สถาพร โพธิ์หวี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมจัดทำแผนการจัดงานประชุมวิชาการ อวท. ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดย ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากและนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 กล่าวรายงานโดย นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Leaming Community : PLC) นำเสนอโดย แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนจากแอพพลิเคชัน Tiktok โดย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้แบบสั้นๆ ได้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ทุกสาขางาน วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายสดายุทธ ภูคลัง เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและนายเอกชัย เปี้ยวเม่น ในโอกาสได้รับการย้ายดำรงตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคตาก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ที่เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองและนำมาปรับปรุงประยุกต์ใช้ในห้องเรียนการสอนและพัฒนางานทักษะความรู้ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีแสดงมุทิตาจิต “ ครูจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล (ครูเจี๊ยบ) เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 “ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ครูจุไรรัตน์ เดชภิรัตนมงคล ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคตาก ตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรรวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 29 กันยายน 2566
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ