รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน RSC ความปลอดภัยทางถนนมาประเมินและมอบหมวกนิรภัยจำนวน 20ใบใช้สำหรับยืม (ธนาคารหมวกกันน๊อค) ให้กบันักนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดยดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ออกหน่วยตามโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้ด้วยโอกาสที่อยู่พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ด้วยการให้บริการซ่อมและตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็ก เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก รับการประเมินองค์การมาตราฐานดีเด่น องค์การวีชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคตาก อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับชุมชนคุ้มสินไทย ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนปทุมคีรี เข้าร่วมการแข่งขัน ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๒
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดยวิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน เทศการลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง และคว้าตำแหน่ง นางนพมาศ งานลอยกระทง ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วม กิจกรรมเนื่องในวัน เทศการลอยกระทง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ป่ามะม่วง
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ