ชื่ออัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอนนต์ จีนใจเย็น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานก่อสร้าง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการต่อประกอบมุมไม้ โดยมีครูผู้ควบคุม นายณัชพล หะยาจันทา เข้าร่วมการแข่งขัน National Competition 2023 Worldskills Thailand วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน: 11 รูปภาพ
รายละเอียด:หน้า:: [1]

ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ