รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวส. การบริการอาหารและเครื่องดื่มวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1ในการแข่งขันสาวไหมและสิ่งประดิษฐ์จากรังไหมระดับประเทศ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคติดตากเข้าร่วมประชุมทางไกล ในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยวิทยาลัยเทคนิคตากได้เข้าร่วมกิจกรรมทางจังหวัด
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ยินดีต้อนรับ กรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยในโอกาส เยี่ยมนักเรียนนักศึกษาทุนเฉลิมราชกุมารี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการวันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอุดร ตันติสุนทร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษา และมอบเครื่องพิมพ์ป้ายไวนิล เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนและประกอบธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 89,900 บาท สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกับภาคประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ท้อ ทำความสะอาด ณ ถนนริมแม่น้ำปิง บริเวณวัดพระนารายณ์ บ้านปากห้วยแม่ท้อ หมู่ที่ 1
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม นพไหว้สาบูชาครู (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา และเป็นมงคลชีวิต ให้กับนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social media)
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ