รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม และ นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อม คณะบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 5 ธันวาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเปิดโครงการจิตอาสา เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อชุมชน (108 อาชีพ ) เมื่อวันที่26 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินโครงการลงพื้น แลกเปลี่ยนการจัดการ และการหนุนเสริมทางวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน RSC ความปลอดภัยทางถนนมาประเมินและมอบหมวกนิรภัยจำนวน 20ใบใช้สำหรับยืม (ธนาคารหมวกกันน๊อค) ให้กบันักนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ