รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 นายณัฐกฤต ภูทวี และนายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค สู่ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาดหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด (ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) โดยคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดตาก สโมสรลูกเสือจังหวัดตากและอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยมี นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นผู้อำนวยการประจำกอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู ผู้กำกับลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดตากและส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การแนะแนวการศึกษาต่อ การเรียนในระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit Bank) การอบรมระยะสั้น การฝึกอบรมค่ายวิชาการ ค่ายฝึกทักษะอาชีพ การแข่งขันทางวิชาการนิทรรศการวิชาการ ร่วมลงนามในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.–12.00 น. ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานทำบุญโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี ส.ต.ต.นปดล นพเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธาน และ นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 64 ปี วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับ นายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดตาก เข้าปรึกษาหารือเรื่องการรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติในสถานศึกษา(กอช.) และกรมการปกครองได้ร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมการออมกับ กอช.ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาไทย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการออมเงินเพื่อการดำรงชีพในวัยเกษียณ วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาวิชาการโรงแรม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางสุกัญญา แสงจุ่นและนายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยข้าราชการครู คณะครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินของจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอกิตติคุณริมน้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร ครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Online) ระบบซูม (Zoom) โดยถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีฯ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลาง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น.
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ