รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัดตาก (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธี วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพระราชกุศล (ข้าวสาร - อาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะครู สาขางานช่างกลโรงงาน และ สาขางานก่อสร้าง ร่วมพิธีฯ ณ หอกิตติคุณ ริมน้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมกับวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือทางด้านวิซาการกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตากในปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการวิชาการ วางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ หัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการจัดทำแผนฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิงอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมยกระดับพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพแก่ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมยกระดับ ฯลฯ วิทยากรบรรยายโดย นายสมรวม มงคลแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูสาขางานยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับฟังการอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 131 แพค ให้กับวัดหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในวันที่ 31พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรี่โลก SAY NO TOBACCO DAY โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา ขึ้นให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ และโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการงดบุหรี่ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับ นายอนนต์ จีนใจเย็น นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานก่อสร้าง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขาการต่อประกอบมุมไม้ โดยมีครูผู้ควบคุม นายณัชพล หะยาจันทา เข้าร่วมการแข่งขัน National Competition 2023 Worldskills Thailand วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้กล่าวต้อนรับ พบปะ และให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกสาขางาน เกี่ยวกับแนวทางในด้านการเรียน รายวิชาและหลักสูตร ทั้งยังให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตาก 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 พร้อมด้วย นักเรียน ระดับชั้น ปวช. เข้ารับฟังการสัมมนาฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ ห้องเวียงปิงโรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซต์ จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ