รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม: นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม งานหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 75 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี นายภัทธาวุธ โพธา นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ หัวหน้าแผนกทุกแผนก หัวหน้างานการเงิน ณ ห้องประชุม (ชั้น 2 ) วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ นายอุดร ตันติสุนทร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์อาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคตาก ภายในบริเวณสถานีบริการปั้มน้ำมันพีที ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายภัทรธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณปั้มน้ำมัน PT บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมมอบน้ำมันเครื่อง ให้แก่ศูนย์อาชีวะอาสา ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมบูท วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานกิจกรรมงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 โดย มีกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ/ การฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ณ บริเวณงานตากสินราชานุสรณ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ครู นักเรียน นักศึกษา พร้อมมอบน้ำมันเครื่อง ให้แก่ศูนย์อาชีวะอาสา ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานกิจกรรมงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 โดย มีกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ/ การฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. (บูทอยู่ตรงข้ามหอสมุด) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตามวันเวลาดังกล่าว
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอขอบคุณ บริษัทอีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด ได้ส่งช่างเข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับเจ้าของรถ ผู้เข้ามาใช้บริการ และเจ้าของรถ Jass สีขาว ป้ายทะเบียนอุดรธานี ได้มอบผ้าปูนอนให้กับศูนย์อาชีวะอาสา ในครั้งนี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอณุรักษ์สัตว์ป่า โดยมี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในครั้งนี้ ณ บริเวณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ