รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และโครงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายอุดร ตันติสุนทร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก ส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมจากนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้างให้แก่คนพิการโดยร่วมมือกับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ครูผู้บริหาร ครู และ นักเรียน/นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชน จ.ตาก วันที่ 11 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ และต่อต้านยาเสพติด (Challenge Day) โดยมี ครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ภาคี 4 ฝ่าย พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน( 1 สถานพินิจฯ 6 สถานศึกษา) วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ได้มอบรางวัลนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 “เขลางค์นครเกมส์” จังหวัดลำปาง ให้กับ นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ