รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสถานศึกษาความปลอดภัย โดยแผนกช่างไฟฟ้า
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ตอนรับคณะผู้ดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ (กฟผ.) แม่เมาะ มาศึกษาดูงาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดตาก ในโครงการ “หมอชวนวิ่ง” เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทนักเรียนนักศึกษากิจกรรมหน้าเสาธง และเป็นเกียรติ มอบเงินรางวัลกับนักเรียนนักศึกษาแผนกช่างยนต์การแข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 บริษัทนิวแมน และถ้วยรางวัลประเภทสวยงามอันดับ 3 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง(ระดับประเทศ) ปีที่ 21
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดตากเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดอบรมการประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Log Book)
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ