รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรม ความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร รุ่นที่ 2
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขัน A-MATH GAME ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตากจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยลัยเทคนิคตากต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จากวิทยาลัยการอาชีพลอง ที่มาศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และมอบรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM POWER 3 โครงการ ล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEM POWER 3)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (FIX IT CENTER) แบบถาวรประจำจังหวัดตาก ระดับภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2560
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมการจัดนิทรรศการ งานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชม และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 13
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ