รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเข้าร่วมการแข่งขันงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วท.ตาก จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม จัดโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต) ดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติด รณรงค์รักษาศีล 5
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดทำโครงการสะพานเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับ นักเรียน นักศึกษาที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคเหนือ และที่ได้รับรางวัลในประเภทกีฬาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:"นายวายุ ยะทา" นักศึกษาสาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เข้ารับรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถว 2 สี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ วัดส้มเกลี้ยง วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ