รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาสมรรถนะให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สมรรถนะหลักที่ 1 การดำรงตนของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษายุคใหม่ สมรรถนะหลักที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพอาชีวศึกษา สมรรถนะหลักที่ 3 การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ต่อเนื่อง !!! "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok" อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร🎯 ชูทำคอนเทนต์ Tiktok ด้วย 3 แนวคิด: #เพราะทุกที่มีคอนเทนต์ - #ทำดีทำได้ทำทันที #เรียนดีมีความสุข วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Road Show 5 ภาค ภายใต้การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อบรมหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" โดยมี นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (ครูมาร์ช) ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากร ⭐️ซึ่งหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" (2 ชั่วโมง) มีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และทำ WorkShop กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อให้เกิดเป็นคอนเทนต์ยอดนิยม มีนักเรียน นักศึกษา อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก #PRสอศ. #เรียนดีมีความสุข
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชมรมวิชาชีพช่างยนต์ร่วมเดินขบวน ณ บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสาย สร้างสุขและปลอดเหล้า) ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5F ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข (ทิศเหนืออาคารกิตติคุณ) ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน นายพรศักดิ์ กลิ่นประทับและนายวีระยุทธ ด้วงบาง ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมการประกอบพิธีฯ ณ สนามโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ และออกบำเพ็ญประโยชน์หลังจากเสร็จพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายสุรศักดิ์ ยะกัน นายณรงค์ศักดิ์ เกิดแสง นายเอกชัย เปี้ยวเม่น ข้าราชการครู และนายพิเชษฐ์ เชยสุข พนักงานราชการครู พร้อมด้วยครูสาขางานไฟฟ้ากำลัง ร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนตากพิทยาคม (อาคารโดมหน้าเสาธง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: สอศ. ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคียุคใหม่ ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น (23 พ.ย. 2566) ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยยึดหลักการ "กล้าทำ กล้าเปลี่ยน เพื่อเกิดผลลัพธ์ใหม่" จึงมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในปี 2567 ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพ ให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก จากช่องเด็กช่างตาก Can do it เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมหลักสูตร Young OVEC Creator อาชีวะ พราว By Tiktok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์ ทำดีทำได้ ทำทันที ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรม ราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดงานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคกลาง ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ