รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานจำนวน 30 คน ในสาขาวิซาที่เกี่ยวข้อง โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตามนโยบายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) ในรูปแบบของการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจากการปฏิบัติงานจริง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นขณะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ พ้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางมานิสา เปรมสัย หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีการประกวดร้องเพลงสากล การประกวดเต้นประกอบเพลงสากล การประกวดคัดลายมือและวาดภาพระบายสี เกมส์ตอบคำถามภาษาอังกฤษ และ การแสดงดนตรี เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา กล้าแสดงออก พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระและร่วมเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจจัย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดส้มเกลี้ยง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มสา และ นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ มณีบรรพต วรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทน เข้าพบ ท่านอุดร ตันติสุนทร เพื่อมอบกระเช้าผลไม้และขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ มูลนิธิตันติสุนทร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นางณปภัช เรืองจุ้ย นายพัชรกฤษฎิ์ เนื้อไม้ และ นางสาวเสาวณีย์ วรน้อย เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ มณีบรรพต วรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย นายประสงค์ คุ้มสา และ นางสาวอัชราภรณ์ ทองพุ่ม เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเดโชวัต ทักคุ้ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยเทคนิคตาก เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมี นายวิทยา มั่นเติม นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it center) เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมี นายวิทยา มั่นเติม และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วย ครู นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ