รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาสาขางานเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตากที่ชนะ การแข่งขันและได้รับรางวัลเหรียญเงิน การเชื่อมทิค และเหรียญเงินประเภททีม จากการแข่งขันทักษะช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติ Arc Cup International Welding Competition Invitation 2018 ณ เมือง Zhuzhou มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพราะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ต้อนรับคณะผู้ประเมินสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการนพไหว้สาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ท่าน อุดร ตันติสุนทร ประธานกรรมการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ที่มีผลการเรียนดี จำนวน 18 ทุนการศึกษา และนาย ธนากร บุญเพ็ง ได้มอบทุนหารหารกลางวันให้กับนักเรียนนักศึกษา อีก จำนวน 2 ทุน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา Professional Learning Community (PLC)
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากและศาลจังหวัดตาก จัดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 6 ณ ไบเทค บางนา กับการรักษาแชมป์ เป็นปีที่ 2 ชนะเลิศ เชื่อมท่อ 5 G TIG & MIG และรางวัลชมเชย อันดับ 2 การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ