รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู และ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้โอวาทให้กับนักเรียน นักศึกษาในกิจกรรมหน้าเสาธง และกล่าวชมเชยนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานเชื่อมเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานอินเตอร์แมค 2019
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากเข้าร่วม งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกิตติคุณ อ.เมืองตาก จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการปฐนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีให้ผู้บริหาร และ ครู ให้คำแนะนำก่อนนักเรียน นักศึกษา จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมหน้าเสาธง วันเปิดภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2562
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะงานเชื่อมเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทค ในงานอินเตอร์แมค 2019
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ