รูปภาพกิจกรรม(1175)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันฟุตบอลชายอาชีวศึกษาจังหวัดตาก อายุไม่เกิน 19 ปี และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คนต่อเหล็ก รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกาศรางวัลสื่อสร้างสรรค์อาชีวศึกษา อวด-ดี อาชีวะ 4 โดยมี ดร.พีระพล พูลทวี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพครูพิเศษสอน ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางอันนารา จำรัสกลาง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวต้อนรับขณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสน เมือวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นเกียรติมอบรางวัลและให้โอวาสให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่ และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ผลงานนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ภาคเหนือ ณ จ.เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ ณ จ.สุราษฎ์ธานี 7 รายการ ดังนี้ - ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม ปวช. - ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม ปวส. - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อม ปวส. - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ public speaking contest - รองชนะเลิศอันดับ 2 การออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์(อิเลคทรอนิคส์) - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะพิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กิจกรรมดีๆจากน้องๆสาขาบัญชี ขายทุกวัน พฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00 เป็นต้นไป
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรม เนื่อในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอกิตติคุณ อ.เมือง จ.ตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตากเป็นประธาน กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน Sport Day 2018 ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตากจัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561โดยนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานใน การประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ