รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม: ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่เข้าการร่วมแข่งขันครั้งนี้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบาย การดำเนินงานทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน งานปกครอง เข้าร่วมการประชุม รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้การต้อนรับ นายโชติเวชณ์ อิ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม มอบถ้วยประกาศเกียรติคุณ โครงการนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร : ตู้แช่ผลไม้ปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รางวัลชนะเลิศนวัตกรรมความปลอดภัยทางอาหาร โครงการ Archewit food safety : พัฒนานวัตกรสุขภาวะในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะ โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานประเด็นความปลอดภัยทางอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เวทีขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมอาหารปลอดภัย (Good safety) นักศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น ปวส.1/1 สาขางานการบัญชี 1. นางสาวกมลพร กุดแก้ว 2. นางสาวรุจิรดา คำหมี 3. นางสาวทิพย์นารี พะกะยะ โดยมี ครูที่ปรึกษาโครงการ 1. นางนันทวัฒน์ ศิลวัตรพงศกุล 2. นางสาวนาตยา กาวีแห โดยมีคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมรับถ้วยประกาศเกียรติคุณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:กลุ่มลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาฯ โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี และ นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และ ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปี 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการตรวจสุขภาพ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพของเยาวชนจังหวัดตาก ด้วยการเปิดตลาดออนไลน์จากโทรศัพท์มือถือ รุ่นที่ 3 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. คุณบุญฑริก วัฒนศัพท์ เลขาธิการมูลนิธิ โครงการมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่ดีของ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ครู ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวช.) จำนวนทุนละ 3,000 บาท 1. นางสาวณัฐณิชา อินทร์คำ สาขางานไฟฟ้ากำลัง 2. นางสาวกัลยาวดี สร้อยเพชร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 3. นายจิรายุ จับแสงจันทร์ สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 4. นายภรัณญ ตันยา สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก 5. น.ส. สุพัตรา ฮาบสุวรรณ สาขางานการโรงแรม 6. น.ส. ปรีย์วรา แสนว่าง สาขางานอาหารและโภชนาการ 7. น.ส.เสาวรินทร์ แซ่ว้าน สาขางานอาหารและโภชนาการ รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิเติมใจ เต็มสุข เติมเต็มสุขด้วยใจบาฟส์ (ระดับชั้น ปวส.) จำนวนทุนละ 5,000 บาท 1. นายศักดิ์พัฒน์ เพ็งอำไพ สาขางานเทคนิคยานยนต์ 2. นางสาวนันทรัตน์ สายวานิชย์ สาขางานการตลาด 3. นางสาวปริสา อ่อนเทศ สาขางานการตลาด 4. นางสาวณัฐกมล แสงปราวัง สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5. นางสาวพิมพ์ภรณ์ สุราภา สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ