รูปภาพกิจกรรม(1139)
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2566 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษ จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิง วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยครู ทำหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 และชี้แจงเกณฑ์การประเมิน รอบปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแม่ปิงอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนนักศึกษา สาขางานการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ณ หอกิตติคุณ ริมน้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปประจำจังหวัดตาก (พระพุทธรูปแสงทอง) เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ มณฑลพิธี วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเพระราชกุศล (ข้าวสาร - อาหารแห้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะครู สาขางานช่างกลโรงงาน และ สาขางานก่อสร้าง ร่วมพิธีฯ ณ หอกิตติคุณ ริมน้ำปิง เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 พร้อมกับวางพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนขับเคลื่อนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือทางด้านวิซาการกับสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดตากในปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว รองผู้อำนวยการวิชาการ วางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และ หัวหน้าแผนกของวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมการจัดทำแผนฯ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแม่ปิงอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในโครงการอบรมยกระดับพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพแก่ครู และนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการอบรมยกระดับ ฯลฯ วิทยากรบรรยายโดย นายสมรวม มงคลแก้ว นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะครูสาขางานยานยนต์ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้ารับฟังการอบรม วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมบริจาคน้ำดื่ม จำนวน 131 แพค ให้กับวัดหนองปลาไหล ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ในวันที่ 31พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ