รูปภาพกิจกรรม(1014)
อัลบั้ม:พิธีเปิดศุนย์คาร์แคร์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:มอบทุนการศึกษาโดย ท่านอุดร ตันติสุนทร ประธานมูลนิธิตันติสุนทร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำนักศึกษาแผนกช่างก่อสร้างร่วมทาสี รร.
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2559
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:Fix it center ปีงบประมาณ 2559
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ต้อนรับนักศึกษาวันเปิดเทอม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ปฐมนิเทศนักเรียน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การสัมมนาการศึกษา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาวิทยาลัยคุณธรรม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ