รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก แผนกบัญชี จัดอบรม ISO และระบบต้นทุนให้กับนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานจังหวัดตาก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคตากเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลการประกวดร้องเพลง ค่าน้ำนม รักแม่ ร้อยค่า เทิดไท่ราชินี ในรัชการที่ ๙ จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้นที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายนายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักเรียน/นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลให้กับนักศึกษาการที่เข้าร่วมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก จากกิจกรรมโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ATP (ASSAWALERT TRAINNING PROGRAM) เข้าแนะแนวการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขางาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ขอขอบคุณคณะผู้บริหารให้กำลังใจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการอบรม ความรู้ดี มีวินัย ใส่ใจจราจร รุ่นที่ 2
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการแข่งขัน A-MATH GAME ประจำปีการศึกษา 2561
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 2560
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ