รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาลเจ้าหลักเมืองตาก ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศาลหลักเมืองตาก หมู่ที่ 6 บ้านปากร้อง ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบหมายให้ นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสุกัญญา แสงจุ่น นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนางสาวนาตยา กาวีแห หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การสร้างความเข้าใจรูปแบบแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดตาก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวรายงานโดย นางปราณี คู่มณี ศึกษาธิการจังหวัดตาก ภายใต้ 3 โครงการประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2) โครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาฯ และ 3) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเช้า (อาหารคาว หวาน) แด่สามเณร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดโคกพลู ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก นำครู นักเรียน นักศึกษา เข้าปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน 2567 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครู สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพม.กำแพงเพชร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ วัดหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 15 เมษายน 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าตรวจเยี่ยมติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาแนะนำด้านการให้บริการกำกับควบคุมส่งเสริมสนับสนุนและร่วมแก้ไขปัญหาเพื่อสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ และประเมินศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ บริเวณสถานีบริการน้ำมัน พีที ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพรถ ตรวจเช็คเครื่องยนต์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมาน เมืองแก้ว นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 11 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตาก นำโดย นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โดยมี นางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้การต้อนรับเพื่อเพิ่มทักษะสร้างประสบการณ์ให้กับครูที่ปรึกษาธุรกิจได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ศึกษาหรือเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง พร้อมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจตลอดจนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนำมาปรับปรุงพัฒนาทักษะการทำงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและพิธีปิดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พ.อ.พงศธร นิพภยะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 พ.ท.ศราวุฒิ ลือจันดา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 พ.ท.นคร พิมสาร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 ร.อ.ทิวานนท์ เสือทรงศีล นายทหารฝ่ายยุทธการ กล่าวรายงานโดย นางสาวจุฑามาศ จะวรรณะ รองหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอนและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จหลักสูตร ได้แก่ นายทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนดและจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จำนวน 113 นาย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตลอดจนสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลดประจำการ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคตาก ในการจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 75 ชม. หลักสูตรงานมุ้งลวดและผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม และหลักสูตรงานซ่อมและบำรุงเครื่องปรับอากาศ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2567 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลและประเพณีอันดีงามของสังคมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก วันที่ 9 เมษายน 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ