รูปภาพกิจกรรม(1015)
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเทศกาล "Merry Christmas 2023" โดย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมให้กับ นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการเล่นเกมส์ ตอบปัญหา และรับของรางวัล วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมกับ นายสุรศักดิ์ ยะกัน นายสุพัฒน์ อยู่สุข และ นางชนกานต์ ยะกัน เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ ทำสมาธิ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ มณีบรรพต วรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นางสุกัญญา แสงจุ่น, นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมกับ นายวีระยุทธ ด้วงบาง และ นางอรวรรณ เอกสินเสริม เป็นตัวแทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมพิธีปล่อยปลา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด เพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ บริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 นายวิทยา มั่นเติม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา E-Sport Tak Technical College Championship ครั้งที่ 1 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในด้านการเล่นกีฬา E-Sport เพิ่มโอกาสในการแสดงออกถึงทักษะ ความสามารถ กระบวนการทำงานเป็นทีม โดย บริษัททรู คอบเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก ครั้งที่ 4/2565 ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Smart Classroom 2 วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:อาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 นายเดโชวัต ทักคุ้ม ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ ห้อง ประชุมอนุสรณ์ 30 ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยร่วมสวดมนต์ ทำสมาธิ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมจิตอธิษฐาน ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ โดยมี ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอนุสรณ์ ๓๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ดร.จักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมครูผู้ควบคุม 📍ทักษะเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. ประเภท เดี่ยว รองชนะเลิศอันดับ 2 นายเพชรดุสิต จีนเพชร (ครูผู้ควบคุม) นายรุ่งฤทธิ์ บุตรดา 📍ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW ระดับ ปวช. ประเภท ทีม ชนะเลิศอันดับ 1 นายธันวา กรึมสูงเนิน นายอรรณนพ กันธิยะ (ครูผู้ควบคุม) นายสรรทัศน์ จันทร์สมบัติ 📍ทักษะการเชื่อม SMAW & GTAW & GMAW ระดับ ปวส. ประเภท ทีม ชนะเลิศอันดับ 1 นายยุทธการณ์ มีฐานะ นายณัฐพงษ์ คำจู (ครูผู้ควบคุม) นายมานะ กันธิยะ 📍ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนนต์ จีนใจเย็น นายธีรภัทร ศรีชาติ นายอนุกูล กุหลาบทอง นายปัฐทวี คำอยู่ (ครูผู้ควบคุม) นางสาวรัตนาภรณ์ เทศฉาย 📍ทักษะงานไม้และงานสี ระดับ ปวช. ประเภท ทีม รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนนต์ จีนใจเย็น นายธีรภัทร ศรีชาติ นายอนุกูล กุหลาบทอง นายปัฐทวี คำอยู่ (ครูผู้ควบคุม) นางสาวรัตนาภรณ์ เทศฉาย 📍ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. ประเภท ทีม รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวอนัญญา เป็งเมื่อ นางสาวบังอร ศักดา นางสาวรุ่งทิวา พรมจันทร์ นางสาวธารารัตน์ มักได้ นางสาววรรณิษา สวยแท้ (ครูผู้ควบคุม) นายพนหวัฒน์ ศิริพันธุ์ 📍การประกวดพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ รองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาวนพภัสสร เหลืองสอาดกุล (ครูผู้ควบคุม) นางสาวจุฑามาศ จะวรรณะ 📍การประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายวีรภัทร สารศรี (ครูผู้ควบคุม) นายธีระยุทธ กันเหม็น
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี งานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins: อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ และ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โดยมี นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ