รูปภาพกิจกรรม(1261)
อัลบั้ม:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาการเปรียญวัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และนายวีระยุทธ ด้วงบาง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณริมแม่น้ำปิงฝั่งป่ามะม่วง (ช่วงระหว่างสะพานตากสินฯ จนถึงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพานแขวน) ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) ณ อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายสดายุทธ ภูคลัง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาสมรรถนะให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สมรรถนะหลักที่ 1 การดำรงตนของรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษายุคใหม่ สมรรถนะหลักที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพอาชีวศึกษา สมรรถนะหลักที่ 3 การบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:ต่อเนื่อง !!! "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok" อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร🎯 ชูทำคอนเทนต์ Tiktok ด้วย 3 แนวคิด: #เพราะทุกที่มีคอนเทนต์ - #ทำดีทำได้ทำทันที #เรียนดีมีความสุข วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา จัดกิจกรรม Road Show 5 ภาค ภายใต้การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) อบรมหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" โดยมี นายพัชรกฤษฏิ์ เนื้อไม้ (ครูมาร์ช) ครูคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคนิคตาก เป็นวิทยากร ⭐️ซึ่งหลักสูตร "Young OVEC Creator อาชีวะพราว by TikTok Motto : ทุกที่มีคอนเทนต์-ทำดี ทำได้ ทำทันที" (2 ชั่วโมง) มีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจในการทำสื่อโซเชียลมีเดีย ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ด้วยการสร้างคอนเทนต์ และทำ WorkShop กระบวนการคิด เทคนิค วิธีการ เพื่อให้เกิดเป็นคอนเทนต์ยอดนิยม มีนักเรียน นักศึกษา อวท. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ทจังหวัดนครนายก #PRสอศ. #เรียนดีมีความสุข
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชมรมวิชาชีพช่างยนต์ร่วมเดินขบวน ณ บริเวณหาดทรายทองแม่น้ำปิงเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดำเนินงานโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายเด่นดวง ลำเพยพล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เป็นประธาน
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก พร้อมด้วยคณะครูวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะทำงานเฉพาะกิจเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี 2566 ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (เทศกาลงานลอยกระทงสาย สร้างสุขและปลอดเหล้า) ระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสายเชิงสะพานสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. นายณัฐกฤต ภูทวี นายวิทยา มั่นเติม และนางสุกัญญา แสงจุ่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานอัตลักษณ์วัฒนธรรมและพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 5F ในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข (ทิศเหนืออาคารกิตติคุณ) ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ