รูปภาพกิจกรรม(1197)
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมงานกิจกรรมงานตากสินมหาราชานุสรณ์ ประจำปี 2563 โดย มีกิจกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ/ การฝึกอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. (บูทอยู่ตรงข้ามหอสมุด) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตามวันเวลาดังกล่าว
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ขอขอบคุณ บริษัทอีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด ได้ส่งช่างเข้ามาช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับเจ้าของรถ ผู้เข้ามาใช้บริการ และเจ้าของรถ Jass สีขาว ป้ายทะเบียนอุดรธานี ได้มอบผ้าปูนอนให้กับศูนย์อาชีวะอาสา ในครั้งนี้ ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 28 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก ร่วมกับกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมอณุรักษ์สัตว์ป่า โดยมี นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวน ในครั้งนี้ ณ บริเวณ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดศูนย์โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้ดำเนินการตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน โดยมี นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และมีสถานประกอบการ และหน่วยงานราชการเข้าร่วมในครั้งนี้ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ, นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง, นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ท้อ, ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองบัวเหนือ, ขนส่งจังหวัดตาก, ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1, ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก สถานประกอบการที่ได้รับเกียรติบัตร ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิชยะยนต์, ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสบชัยกลการ สาขาตาก, บริษัท ตากฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด, บริษัท ทีเคซี มิตซูตาก จำกัด, บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด, บริษัท อีซูซุตากฮกอันตึ้ง จำกัด, บริษัท สยามนิสันแม่สอด จำกัด สาขาตาก, บริษัทกริช ออโต้เซอ์วิส จำกัด โดยมี นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก นายภัทธาวุธ โพธา นายณัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ สถานีบริการน้ำมัน PT สาขาตาก 1 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 25 ธันวาคม 2562 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ ได้จัดให้มีการมอบทุนเพื่อการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีประวัติผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และยากจน จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท โดย นายภัทธาวุธ โพธา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก เข้าร่วมในการมอบทุน ณ อาคารแม่ 80 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 จังหวัดตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายนัฐกฤต ภูทวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบรางวัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมตอบคำถาม รับรางวัล กิจกรรมวัน Christmas Day โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยววัฒนธรรมวันสำคัญของชาวต่างประเทศ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 24 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคตาก จัดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ บุคลากร และ นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาที่ต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทาง โดยเฉพาะการใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทางให้ได้รับความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์สินโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสบชัยกลการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก มอบรางวัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ สนามเทศบาลอำเภอบ้านตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก กล่าวแสดงความยินดี นักเรียน นักศึกษา ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิขาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 - สาขาการตลาด ได้รับรางวัลขนะเลิศการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ - สาขางานเชื่อมโลหะ กวาด 4 รางวัล - ชนะเลิศ งานทดสอบวัสดุ ปวส. - ชนะเลิศ ทักษะงานเชื่อม ปวส. - รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะงานเชื่อม ปวช. - รองชนะเลิศอันดับ 2 งานทดสอบวัสดุ ปวช. - สาขางานยานยนต์ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทั้งหมด อันดับ 4 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประจำค่ายซูซูกิ อันดับ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
อัลบั้ม:วันที่ 21 ธันวาคม 2562วิทยาลัยเทคนิคตาก รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 13 สาขางาน และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน13 สาขางาน โดย นายจักรภพ เนวะมาตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก และครู บุคลากร รับมอบตัว ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก
:

.........................................................................................................
หน้า::


ระบบงานออนไลน์


เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ